ساخت ربات تلگرام با fat-free

ساخت ربات تلگرام با fat-free

پیاده سازی و ساخت ربات تلگرام با فریم ورک fat-free بسیار ساده است البته واسه برنامه نویسا 🙂

خب بعد از پیاده سازی fat-free framework برای راحتی کار با ربات باید sdk مربوط به ربات رو به فریم ورک اضافه کنیم

“Read More”